O projekcie

 

System LSI 2020 powstaje od 2008 r. przy współpracy:

 • Politechniki Koszalińskiej;
 • Merytorycznych pracowników Jednostek Rządowych i JST;
 • Jednostek Badawczo Rozwojowych;
 • Ekspertów oceniających wnioski krajowe oraz unijne;
 • Samodzielnych pracowników Politechniki Koszalińskiej;
 • Podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie w projektowaniu systemów Informatycznych.

System służy do

 

 • Kształcenia studentów w zakresie Technologii Informacyjnych oraz Technologii Informatycznych;
 • Zarządzania procesami w Jednostkach Rządowych, JST;
 • Optymalizacji procesów w zakresie elektronicznych wniosków o granty w projektach Krajowych oraz Funduszach Unijnych;
 • Optymalizacji procesów przepływu informacji w Administracji.

Z systemu korzystają również Urzędy przyjmujące i oceniające wnioski pod nową perspektywę 2014-2015.

Jak działa LSI 2020

System działa jako Platforma w chmurze. Nie wymaga instalacji stanowiskowej. Do użytkowania systemu wystarczy przeglądarka Internetowa.

Funkcjonalność dostarczana przez LSI 2020

 

 • Generator wniosków z funkcją walidacji;
 • Pobieranie danych do LSI 2020 z zewnętrznych generatorów wniosków (API);
 • Rejestracja wniosków;
 • Rejestr naborów;
 • Ocena formalna wniosku;
 • Generowanie karty oceny;
 • Ocena merytoryczna wniosków, generowanie karty oceny;
 • Wspomaganie współpracy z Ekspertami zewnętrznymi (umowy, rozliczenia, baza ekspertów);
 • Listy rankingowe;
 • Ocena merytoryczna wg Panelu;
 • Rejestr protestów;
 • Umowy i aneksy;
 • Generator pism;
 • Zadania, notatki, kalendarze;
 • Kontrole.

Rejestr wniosków LSI 2020

Rejestr wniosków

Rejestr ocen formalnych LSI 2020

Rejestr ocen formalnych

Rejestr ocen merytorycznych LSI 2020

Karta oceny merytorycznej LSI 2020

Analizy z Platformy LSI 2020

Analizy z MOBILE LSI 2020

  
  

  

Zaproszenie do współpracy

 

 • Z systemu LSI 2020 już korzystają niektóre jednostki przyjmujące i oceniające wnioski.
 • Bardzo zapraszamy wszystkie jednostki, które chcą przeprowadzić testy tego systemu. Nikt tak jak Państwo nie jest w stanie pomóc stworzyć doskonały system, który będzie pomagać w zachodzących procesach.
 • System jest systematycznie rozbudowywany pod potrzeby jednostek samorządowych.
 • System produkcyjny udostępniamy tylko jednostkom Administracji Rządowej i JST.